Mieszkanie z licytacji komorniczej

Zakup mieszkania z tzw. licytacji komorniczej może być bardzo opłacalny – jeżeli uda się nabyć lokal za kwotę zbliżoną do ceny wywoławczej, można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. W dobie powszechnego dostępu do internetu znalezienie takich ofert sprzedażowych jest znacznie uproszczone. Wystarczy regularnie przeglądać portale zawierające aktualne ogłoszenia o przeprowadzanych licytacjach.

Ogłoszenia licytacji

Precyzyjne wyszukiwarki pozwalają zawęzić wyniki wyszukiwania do określonej miejscowości, ceny czy powierzchni mieszkania – pod tym względem przeglądanie ogłoszeń licytacji przypomina przeglądanie ofert biura nieruchomości. Użytkownik otrzymuje wszelkie niezbędne informacje na temat lokalu – adres, numer księgi wieczystej, wartość nieruchomości oraz cenę wywoławczą mieszkań z licytacji.

Ponadto każda oferta informuje o wysokości rękojmi (10% wartości lokalu), którą trzeba uiścić na rachunek bankowy komornika, terminie jej wpłaty oraz o terminie, w którym można obejrzeć potencjalny nabytek. Kluczowa jest także data posiedzenia licytacyjnego.

Zakup mieszkania

Niezbędnym krokiem przybliżającym do nabycia nieruchomości jest uiszczenie rękojmi, przeważnie wpłat dokonuje się poprzez przelew na rachunek bankowy komornika. Po dokonaniu tej wpłaty nie pozostaje nic innego jak uczestnictwo w samej licytacji. Punktem wyjścia licytacji jest ogłoszona wcześniej cena minimalna, przebicie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.

Po wylicytowaniu nieruchomości pozostaje wydanie postanowienia o zakupie. Orzeczenie to może być wydane i ogłoszone zarówno na tym samym posiedzeniu, na którym prowadzono licytację, jak i w terminie późniejszym. Co istotne, postanowienie o przysądzeniu własności zostanie wydane dopiero po spełnieniu warunków licytacyjnych, a więc przede wszystkim po wpłaceniu ceny za nieruchomość na wezwanie sądu.

Eksmisja lokatorów

Nic dziwnego, iż atrakcyjna cena mieszkań z licytacji komorniczych jest bardzo często elementem decydującym przy wyborze tej drogi kupna nieruchomości. Czy jednak na pewno licytacje komornicze są zupełnie bezpieczne? Czy istnieją jakieś zagrożenia z tym związane, na co powinno się zwrócić szczególną uwagę?

Jednym z największych niebezpieczeństw jest pozostawanie w lokalu w dalszym ciągu dłużnika i jego rodziny. Jak pokazuje życie, osoby te nie są zbyt chętne do tego, aby dobrowolnie opuścić zajmowany lokal. Postępowanie eksmisyjne mieszkańców może okazać się długotrwałe i uciążliwe dla kupca lokalu, który de facto jest jego nowym właścicielem. Aby móc zamieszkać w zakupionym przez siebie lokalu konieczne jest więc wcześniejsze przeprowadzenie eksmisji, czyli skierowanie pozwu przeciwko osobom zajmującym mieszanie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego – sąd obowiązkowo orzeka o prawie do lokalu socjalnego wobec kobiet w ciąży, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osób bezrobotnych, osób spełniających przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały. Sąd orzeka również o prawie do lokalu wobec małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego opiekę nad taką osobą i wspólnie z nią zamieszkałą.

About author

Related Articles