Lokal biurowy Rzeszów

Warunki zakupu

Budowa obiektu prowadzona jest w 100 % ze środków własnych Dewelopera na działce stanowiącej jego własność. Inwestycja nie jest obciążona żadnym kredytem lub hipoteką i nie przewiduje się potrzeby zaciągania kredytu ma powyższy cel. Deweloperem jest firma budowlana z wieloletnią tradycją – szczegóły w zakładce O Firmie.

Inwestycja na dzień 18.02.2014 r. zrealizowana jest w 70 %.

Przewiduje się:

zakończenie prac budowlanych do końca czerwca 2014 r.,
okres od czerwca do września przeznaczony jest na dokonanie odbioru budowlanego budynku oraz przygotowania formalno–prawne do zawierania umów sprzedaży.
przeniesienie prawa własności do dnia 15.10.2014 r.

Harmonogram zawierania umów i płatności:

zawarcie umowy rezerwacyjnej z wpłatą kwoty 5 000 zł zaliczanej później na poczet ceny sprzedaży
zawarcie umowy deweloperskiej z wpłatą I raty w kwocie 50 % wartości lokalu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
wpłatę 2 kolejnych rat po 20 % ceny lokalu, w terminach określonych w umowie, w miarę postępu prac
umowa przenosząca własność po odbiorze lokalu i budynku oraz wpłacie pozostałych 10 % ceny.

About author

Related Articles