Kolektory Sloneczne

Pozwalają na odzysk energii prosto z wód podziemnych. Woda jest transportowana za pomocą pompy głębinowej kolektora słonecznego, która trafia do pompy ciepła kolektory słoneczne, w której zostaje oziębiona, i później zrzucona do złoża najczęściej za pomocą drugiej kolektora studni zwanej chłonną.

Ciepło słoneczne jest przekazywane do grzewczego systemu w domu i wody za pomocą skraplacza kolektory słoneczne. Woda z powrotu instalacji grzewczej skutkuje skropleniem czynników roboczych.
Czynnik roboczy w ciekłym stanie trafia prosto do zaworu rozprężającego i na wskutek zmniejszenia ciśnienia zupełnie kolektory spada jego temperatura.

Wentylator zassa powietrzem kolektory słoneczne atmosferyczne. Ciepło znajdujące się w powietrzu jest przemielane przez rozprężarkę, wymiennik ciepła i skraplacz w ciepłą wodę kolektora, która ogrzewa dom. Nie wymaga wiercenia ani kopania.

Zbiorniki akumulacyjne są wykorzystywane wszędzie tam kolektorów słonecznych, gdzie wytwarzanie i pobieranie całkiem ciepła nie odbywać się zupełnie jednocześnie. W zbiorniku akumulacyjnym słoneczne przechowywane ciepło jest magazynowane często przez całe kilkanaście godzin i pobierane, gdy zachodzi taka potrzeba. Zbiorniki te w sumie znajdują zastosowanie w układach grzewczych z kotłem na słoneczne paliwo stałe i/lub kominkiem kolektorów. Zbiorniki wykonane są z blachy stalowej, izolowane min 60 mm wełny mineralnej

About author

Related Articles